අධිචෝදනා

හිටපු නියෝජ්‍ය ඇමති සරණට මහාධිකරණය හමුවේ අධිචෝදනා භාර දෙයි

හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරණ ගුණවර්ධන මහතාට (07) කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ අධිචෝදනා භාර දී තිබේ. කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු අමල්...

සතොස සේවකයින් දේශපාලන කටයුතු යෙදවීම – ජොන්ස්ටන් ඇතුළු තිදෙනෙකුට අධිචෝදනා

සතොස සේවකයින් සිය නිල රාජකාරී වලින් ඉවත් කොට දේශපාලන කටයුතු යෙදවීම තුළින් රජයට රුපියල් ලක්ෂ 11කට අධික පාඩු සිදු කළ...

You may have missed