අධිකරණ සේවා කොමිසම

අධිකරණ සේවා සංගමයෙන්, අධිකරණ සේවා කොමිසමට ලිපියක්

අධිකරණය සහ ව්‍යවස්ථාදායකය අතර අනවශ්‍ය ගැටුමක් ඇති කිරීම වැළැක්විය යුතු බව, දැනුම් දෙමින් ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ සේවා සංගමය, අධිකරණ සේවා...

ගාලුමුවදොර විරෝධතාකරුවන් වෙනුවෙන් අධිකරණ සේවා කොමිසමට පෙත්සමක්

ගාලු මුවදොර පිටියේ පැවැත්වෙන උද්ඝෝෂණයට එරෙහිව යම් අධිකරණ නියෝගයක් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් එය කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ සලකා...