අධිකරණ ඇමති

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ඇමතිගෙන් පොලිස්පතිට නියෝගයක්

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවට එරෙහිව වන්දි අයකර ගැනීම සදහා වන අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග නොගැනීමට අල්ලස් ලබා දී ඇතැයි ලැබුණු තොරතුක් මත ඒ...

ත්‍රස්ත විරෝධී පනත සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ සමාජයක් සදහා වන ජාතික ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවරය අධිකරණ ඇමතිට

යෝජිත ත්‍රස්ත විරෝධී පනත සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ සමාජයක් සදහා වන ජාතික ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවරය හා ඊට අදාළ යෝජනා අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට භාරදීමට කටයුතු...

LTTE සැකකරුවන් තමාට පැවසූ බව අධිකරණ ඇමති කියපු දේ

ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් හෝ පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් පැනනැගී නොමැති බව අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ රඳවාසිටින LTTE සැකකරුවන් තමා වෙත පැවසූ බව...