අධිකරණය නියෝගයක්

පිටකොටුවේ හෝටල් 05ක් වසා දමන ලෙසට අධිකරණය නියෝගයක්

පිටකොටුව ඕල්කට් මාවත ආශ්‍රිතව පවත්වාගෙන ගිය හෝටල් 05 වසා දැමීමට මාලිගාකන්ද මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කර තිබේ. කොළඹ මහ නගර සභාවේ...