අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්

අපනයන ඉපැයීම් දින 180ක් ඇතුළත රටට ගෙන්වීමට අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

අපනයනය කරන ලද සියලු භාණ්ඩ සහ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතට සපයන ලද සේවාවලට අදාළ අපනයන ඉපැයීම් අදාළ භාණ්ඩ නැව්ගත කරන ලද...

මහා බැංකු අධිපති සහ සජබ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති කණ්ඩායම අතර හමුවක්

සමගි ජන බලවේගයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ...

ඉන්ධන අර්බුදයට මහ බැංකුවෙන් යෝජනා; “සතියේ වැඩ කරන දින හතරක්” එ අතර

ඩොලර් හිඟයත් සමඟ ඇතිව තිබෙන ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ, රටේ ආර්ථිකය කඩා වැටීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ඇතුළත් යෝජනාවලියක්...