අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ

අගමැති මහින්දගේ කතාව අස්සෙත් ගොවියෝ පොහොර ඉල්ලා කෑ ගසයි

(09)වන දින අනුරාධපුර සල්ගාදු ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වූ ආණ්ඩුවේ රැලිය අමතා අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ කතාකරන අවස්ථාවේදී රැලියට පැමිණ සිටි ගොවීහු පොහොර ඉල්ලා...

අගමැතිගේ තිරුපති වන්දනාවට ජෙට් යානාව ලබාදුන් හිතවතා කව්ද? – ඒ සඳහා සල්ලි කොහෙන්ද?

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ හා ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයන් ඉන්දියාවේ තිරුපති දේවාල වන්දනාව සඳහා ගිය ජෙට් යානාව හිතවතකු විසින් ලබාදුන්නක් බව අගමැතිවරයාගේ...

අගමැතිවරයා සහ TNA මන්ත්‍රී සුමන්තිරන් පර්ලිමේන්තුවේ හමුවීමක්

ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන්, අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාව පාර්ලිමේන්තුවේදී හමුවූ ඡායාරූප මේ වනවිට පළ වී තිබේ. අද...