විශේෂාංග

කොවිඩ් -19 රෝගය වැලඳුණු දරුවන් අතර බහු ඉන්ද්‍රීය පද්ධතීන්ගේ අසාධන ලක්ෂණ

දැනට ලැබී ඇති සීමිත දත්ත අනුව සාමාන්‍යයෙන් වැඩිහිටියන් හා සැසදීමේදී ළමයින්ගේ කොවිඩ් 19 රෝග ලක්ෂණ වැඩිහිටියන්ට සාපේක්ෂව තීව්‍රතාවයෙන් අඩුය ....

ඊශ්‍රායලයේ නීති විරෝධී ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව හඬ නගයි…

පලස්තීනයේ මානව හිමිකම් කඩවීම් සම්බන්ධයෙන් ඊශ්‍රායලයේ මැදිහත්වීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා රජය තම කනස්සල්ල පළ කර ඇති අතර බටහිර ඉවුරේ නීති...

කොටි සහ මිනිස් ගැටළුකාරී තත්වය හා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාමාර්ග..

කොටි සහ මිනිසුන් අතර ඇති වන ගැටළුකාරී තත්වය හේතුවෙන් මේ වනවිට වැඩි වශයෙන් කොටින් හානියට පත් වී ඇති අතර මේ...