දේශීය පුවත්

සිසුන්ගේ බැංකු ගිණුම්වලට අහඹු ලෙස තැන්පත් වූ කෝටි ගණනක මුදල් …

ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් කිහිප දෙනෙකුගේ බැංකු ගිණුම් වලට රුපියල් කෝටි ගණනක මුදල් අහඹු ලෙස තැන්පත් වී ඇති බව...

අයි.එස්.අයි.එස් පිළිබඳව විමර්ශන නතර කරන ලෙසට බලපෑම් ආවා – නාලක සිල්වා මහතා

අයි.එස්.අයි.එස්. සාමාජිකයා පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම නතර කරන ලෙසට පොලිස්පතිගෙන් හා බුද්ධි ලොක්කෙක් ගෙන් බලපෑම් ආවා - නාලක සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ...

දේශපාලන පක්ෂ සෙන්ටිමීටරයේ පරතරය ගැනවත් සැලකිලිමත් නෑ. – කැෆේ කියයි

කැෆේ සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂිකා සුරංගි ආරියවංශ මහත්මිය බොහෝ දේශපාලන පක්ෂ සිය මැතිවරණ රැස්වීම් වලදී මීටරයේ දුර නොව සෙන්ටිමීටරයේ දුරක් වත් තබා...

You may have missed