“කොහේ තියෙන නිදහසක්ද?” මරදානේ අරගලකරුවන්ට ජල සහ බැටන් ප්‍රහාර

මරදානේ "කොහේ තියෙන නිදහසක්ද?" අරගලකරුවන්ට ජල සහ බැටන් ප්‍රහාර

මරදානේ "කොහේ තියෙන නිදහසක්ද?" අරගලකරුවන්ට ජල සහ බැටන් ප්‍රහාර

ආණ්ඩුවට සහ ජනාධිපතිවරයාට විරෝධය දක්වමින් (04) කොළඹදී පැවැත්වීමට නියමිත විරෝධතාවට සමගාමීව මරදාන එල්ෆින්ස්ටන් රඟහල ඉදිරිපිට අරගගකරුවන් පිරිසක් ‘කොහේ තියෙන නිදහසක්ද?’ යන තේමාව යටතේ (03) පස්වරුවේ ආරම්භ කළ සත්‍යග්‍රහයට රාත්‍රී 9.00ට පමණ දැවන්ත ජල සහ බැටන් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර පොලිසිය එම ස්ථානයෙන් පිරිස පන්නා දැමීය.

විනාඩි 30ක් පමණ ජල ප්‍රහාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම නිසා එල්ෆින්ස්ටන් රඟහල ඉදිරිපිට ජලයෙන් පිරී ගිය අතර ජල ප්‍රහාරය මධ්‍යයේද අගලකරුවෝ එම ස්ථානයේ රැදී සිටියහ.

ඉන් පසුව පොලිසිය සහ පොලිස් කැරලි මර්දන කණ්ඩායම් එම පිරිසට එළව එළවා පහර දෙමින් එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කළ අතර අරගලකරුවෝ එම ස්ථානයෙන් ඉවත්ව වෙනත් ස්ථානයක රැස්වූහ.

එම ප්‍රහාරයට පෙර පොලිස් නිලධාරීන් එම ස්ථානයට පැමිණ අධිකරණ නියෝගයක් පෙන්වා එම ස්ථානයෙන් ඉවත් වන ලෙස බල කළ ද එහිදී නීතිඥායන් ඇතුළු පිරිස සාමකාමීව ක්‍රියාත්මක එම සත්‍යග්‍රහයෙන් ඉවත්වන ලෙස නියෝගයක් අධිකරණය දී නොමැතිව බව පෙන්වා දුන්හ.

ඒ අනුව පොලිසිය එම ස්ථානයෙන් ඉවත්ව ගිය පසු මැර කණ්ඩායමක් පැමිණ සත්‍යග්‍රහයට පහර දුන් බවද වාර්තා වේ. මැර කණ්ඩායම ඉවත්ව ගිය පසු පොලිසිය දැවැන්ත ජල ප්‍රහාරය ක්‍රියාත්මක කළ බවත් ඉන් පසුව එළව එළවා පහර දුන් බවත් අලගකරුවෝ පැවසූහ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *