වරෙන්තු

පුටින් අත්අඩංගුවට ගන්නැයි ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයෙන් වරෙන්තු

රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැඩ්මියර් පුටින් අත්අඩංගුවට ගන්නැයි ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය (ICC) (17) වරෙන්තු නිකුත් කළේය. ඒ, යුක්‍රේනයේ රුසියානු පාලනයේ ඇති ප්‍රදේශවල...

ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ රු. මි 39කට අධික මුදලක් අවභාවිත කිරීමට අදාළව චමින්ද හර්ෂජිත්ට වරෙන්තු

පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේදී ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ රුපියල් මිලියන 39කට අධික මුදලක් අවභාවිත කිරීමේ සිද්ධියට අදාළව නඩුවේ පළමු සැකකරු වන චමින්ද හර්ෂජිත්...

වරෙන්තු නිකුත් කරද්දී හිරුණිකා අධිකරණ භූමියේ දරුවාට කිරි දෙමින් සිට ඇත

අධිකරණ කටයුත්තක් සදහා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය පැමිණ නොසිටීම හේතුවෙන් අධිකරණය ඇයට වරෙන්තුව නිකුත් කළ අවස්ථාවේදී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර...