ජාවාරමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සිට රැගෙන ගිය රන් බිස්කට් 916ක් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකාවේ සිට මුහුදු මාර්ගයෙන් ඉන්දියාව වෙත රැගෙන ගිය රන් බිස්කට් තොගයක් සමග සැකකරුවෙකු ඉන්දීය බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ....

පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් බව සඳහන් කරමින් වෙළෙඳුන්ගෙන් මුදල් ලබාගැනීමේ ජාවාරමක්

පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිලධාරීන් බව සඳහන් කරමින් දුරකථන ඇමතුම් ලබාදී වෙළෙඳුන්ගෙන් මුදල් ලබාගැනීමේ ජාවාරමක් ක්‍රියාත්මක වන බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසයි....

රු. කෝටි 400ක සුඛෝපභෝගී වාහන ව්‍යාජ ලිපිලේඛණ සකසා ලියාපදිංචි කරලා

රුපියල් කෝටි 400 කට අධික වටිනාකමකින් යුත් සුඛෝපභෝගී වාහන රැසක් ව්‍යාජ ලිපිලේඛණ සකසා මෙරට ලියාපදිංචි කිරීමේ මහා පරිමාණ ජාවාරමක් අනාවරණ...