ආරක්ෂාව

උතුරු කොරියාව හයිපර් සොනික් මිසයිලයක් අත්හදා බලයි

උතුරු කොරියාව හයිපර් සොනික් මිසයිලයක් අත්හදා බලා තිබේ. අත්හදා බැලු හයිපර් සොනික් මිසයිලයට මධ්‍ය දුර සිට දිගු දුර දක්වා පරාසයක...

සංචාරකයන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා භාෂා 7 කින් ක්‍රියා කළ හැකි ජංගම දුරකතන යෙදුමක්

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා එළඹෙන පළමු වැනිදා සිට ජංගම දුරකතන යෙදුමක්(මෘදුකාංගයක්) දියත් කරන බව සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු...

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ නීතිවිරෝධී ඇතුල්වීම වැලැක්වීම සඳහා ඉන්දීය මුහුදු සීමාවේ ආරක්ෂාව තර කරයි

ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉන්දියාවට නීතිවිරෝධී ලෙස ඇතුල්වීම වැලැක්වීම සඳහා ඉන්දීය මුහුදු සීමාවේ ආරක්ෂාව තරකර ඇතැයි 'ද හින්දු පුවත්පත' පවසයි. ඉන්දීය වෙරළාරක්ෂකයන්...