හෝටලයක්

හෝටලයක් මුවාවෙන් මත්කුඩු පානය කරන්නන්ට පහසුකම් සපයලා – තරුණයන් අට දෙනකු සමග විෂ මත්ද්‍රව්‍ය අත්අඩංගුවට

ගම්පොළ නගරයේ හෝටලයක් පවත්වාගෙන යන මුවාවෙන් මත්කුඩු පානය කරන්නන්ට පහසුකම් සපයමින් සියලුම වර්ගයේ ‍මත්දුව්‍ය අලෙවිය, ප්‍රවාහනය, ජාවාරම සිදු කරන ස්ථානයක්...

කෝටියකට අධික මුදලක් යොදවා නවීකරණය කළ හෝටලය CID භාරයට

කොළඹ 6, රාමක්‍රිෂ්ණ පාරේ පවත්වාගෙන යන හෝටලයක් නවීකරණය කර පවත්වාගෙන යෑම සඳහා යෙදවූ රුපියල් කෝටියකට අධික මුදල උපයාගත් ආකාරය පිළිබඳව...

ඇල්ල – කිරිදි ඔය නිම්නයේ හෝටලයක් ඉදි කිරීමට යැයි පවසමින් විශාල භූමි ප්‍රදේශයක් ඩෝසර් කරයි

ඇල්ල රාවණා ඇල්ල අතර නිතර අධික ලෙස නාය යෑමට ලක්වෙන 16 කණුව ප්‍රදේශයේ පිහිටි කිරිදි ඔය නිම්නයේ හෝටලයක් ඉදි කිරීමට...

You may have missed