හරිනි අමරසූරිය

පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශ පනතෙන් පැහැදිලි වන්නේ හමුදාකරණය වූ පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලියක්

පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශයක් පිහිටුවීම පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කළ ආකාරයෙන් පැහැදිලි වන්නේ හමුදාකරණය වූ පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලියක් වගේ එකක් යැයි අවබෝධ වෙන...

මසකට පෝෂදායී ආහාර වේලක් ගැනීමට රු 100,000ක් අවශ්‍ය පවුලකටත් මෙවර අයවැයෙන් බදු ගසයි

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දත්ත අනුව ලංකාවේ හතර දෙනකුගෙන් යුතු පවුලකට මාසයක් පෝෂදායී ආහාර වේලක් ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂයක හෝ ලක්ෂ එකහමාරක...

(VIDEO) වඳ කොත්තු, වඳ යට ඇඳුම් නැවතත් කරලියට ඇවිල්ලා – හරිනි අමරසූරිය

වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පත්වීම සඳහා එළිපිටම භාවිතා කළ ජාතිවාදය යළිත් කරලියට ගැනීමේ සූදානමක් තිබෙන බව ජාතික ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී...