හර්ෂ ද සිල්වා

ඉන්ධන මිල රුපියල් 50 කින් අඩු කළ හැකියි – හර්ෂ ද සිල්වා

ඉන්ධන මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක වූයේ නම් ලෝක වෙළඳපොලේ පවතින මිල ගනන් වලට අනුව ඉන්ධන ලීටරයක මිල රුපියල් 50කින් පමණ අඩු...

රට ඇද වැටී තිබෙන තත්ත්වය අනුව දේශීය විසඳුමකින් වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය කළමනාකරණයට යාම අනුවණ ක්‍රියාවක් – හර්ෂ

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය තිරසාරත්වය පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කරමින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් පෙබරවාරි 25 වනදාට ආර්ටිකල් හතර වාර්තාව එහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය...

උද්දච්ඡකමට, අපි තමයි හොඳටම කරන්නෙ කියලා කියලා දැන් මේ රට අගාධයකට තල්ලු කරලා – හර්ෂ ද සිල්වා

"බැංකු එච්චරටම අසරණ තත්වයට පත්වෙලා, වෙන කොහෙන්වත් ඩොලර් ගන්න හැකියාවක් නැති නිසා කියනවා ස්වොප් එකට එකඟ වෙන්නම්, 200ක් මම අද...