ශ්‍රී ලංකා හමුදාව

හමුදාව අත්පත් කරගෙන සිටින දෙමළ වැසියන්ගේ ඉඩම් ඉල්ලා “අන්තර් ජාතික දෙමළ ඊළාම් රජය” එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසමට

ශ්‍රී ලංකා හමුදාව අත්පත් කරගෙන සිටින උතුරේ දෙමළ සිවිල් වැසියන්ගේ ඉඩම් නැවත ලබා ගැනීමට සහාය වන ලෙස අන්තර් ජාතික දෙමළ...

වළ දැමූ ආයුධ සොයන අපේ හමුදාව

අක්කරෙයිපත්තු ප්‍රදේශයේ පිහිටි පෞද්ගලික ඉඩමක ආයුධ වළ දමා ඇති බවට ලැබුණු තොරතුරු පදනම් කරගනිමින්, සෙනසුරාදා උදෑසන සිට හමුදාව දැවැන්ත සෝදිසි...