වේදිනිගම

අපේ ජන බල පක්ෂයේ අර්බූදය උග්‍රයි – වේදිනිගම හිමි පක්ෂයෙන් පන්නයි

අපේ ජන බල පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා යැයි කියන වේදිනිගම විමලතිස්ස හිමි පක්ෂයෙන් නෙරපා හැරීමට එම පක්ෂ සම්මේලනයේදී යෝජනාවක් සම්මත කොටගෙන ඇත....