විශේෂඥ වෛද්‍ය රේණුකා ජයතිස්ස‍

කොවිඩ් 19 වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා ප්‍රතිශක්තිය වැඩි ආහාර අනුභව කරන්න – විශේෂඥ වෛද්‍ය රේණුකා ජයතිස්ස‍

කොවිඩ් 19 වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා දිනපතා ඉහළ ප්‍රතිශක්තීකරන ආහාර ගැනීම ඉතා අත්‍යවශ්‍ය බව පෝෂණ වෛද්‍ය සංගමයේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය...