විදේශ ගතවීම

වගකීම් පැහැර හැර ඇති විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 150ක් අසාදු ලේඛන ගතකිරීම ආරම්භ කරයි

පසුගිය වසර කීපයක සිට නීති විරෝධී අන්දමින් සහ නීත්‍යානුකූලව විදේශ ගත වී වගකීම් පැහැර හැර ඇති විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව 150ක්...

මේ වසරේ ජනවාරි සිට ජූලි මාසයේ මුල් සතිය දක්වා රැකියා සඳහා 156,179ක් විදේශ ගත වෙලා

මේ වසරේ ජූනි මාසයේදී පමණක් රැකියා සඳහා 27,937 දෙනෙකු විදේශ ගතවී ඇති අතර, ඉන් බහුතරය වූ 18,083 විදේශ ගතවී ඇත්තේ...

වසරේ මුල් මාස පහ තුල රැකියා සඳහා විදේශ ගත පුද්ගලයන් 105821ක්; 2021 සාපෙක්ෂව 286%කින් ඉහළට

මේ වසරේ මුල් මාස පහ තුල මේ දක්වා ස්වයං මාර්ගයෙන් හා බලපත්‍රලාභී විදේශ රැකියා නියෝජිතායතන මාර්ගයෙන් විදේශ රැකියා සඳහා පුද්ගලයන්...