විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්

ඩොලර් එවන විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට ආණ්ඩුවෙන් සහන රැසක්

ශ්‍රී ලංකාවට අමෙරිකානු ඩොලර් එවන විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට වාහන ආනයනය සඳහා අවසර පත්‍රයක් ලබා දීමට යෝජනාවක් ආමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බව...

නිරෝධායනයට මුදල් නැති නිසා මෙරටට පැමිණීමට නොහැකිව සිටි විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට සුබ ආරංචියක්

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ වියදමින් මෙරටට ගෙන්වීමට සහ නිරෝධායනය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සැලසුම් කර ඇතැයි කම්කරු අමාත්‍ය නිමල්...