ලෝක වෙළෙඳ සංවිධානය

කොවිඩ් එන්නතට පේටන්ට් බලපත්‍ර අත්හැරීමේ එක්සත් ජනපද යෝජනාවට ජර්මනියේ විරෝධය

කොවිඩ් -19 එන්නත සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍ර අත්හැරීමේ එක්සත් ජනපද පිටුබලය සහිත යෝජනාවට ජර්මනිය විරෝධය පළ කර ඇති අතර, ඒවා එන්නත්...

දිගින් දිගටම ආනයන සීමා පැනවීම ලෝක වෙළෙඳ සංවිධානයේ නියාමනයන්ට අනුකූල නොවේ – යුරෝපා සංගමය

මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ යුරෝපා සංගම් දූත මණ්ඩලය කොළඹ පිහිටි ප්‍රංශ, ජර්මනි, ඉතාලි, නෙදර්ලන්ත හා රුමේනියානු තානාපති කාර්යාල සමඟ එක්ව කරනු...

චීන ආනයන මත ඇමරිකාව පැනවූ වෙළඳ බදු, වෙළඳ සම්මතයන්ට පටහැනියි – ලෝක වෙළෙඳ සංවිධානය

2018 දී චීන ආනයන සඳහා ඇමරිකාව විසින් පැනවූ තීරු බද්ද ජාත්‍යන්තර වෙළඳ සම්මතයන් උල්ලංඝනය කරන බව ලෝක වෙළඳ සංවිධානය තීන්දු...