රුවන් විජේවර්ධන

ඉදිරි මාස දෙකකදී ඩොලර් බිලියන පහක් නොලැබුණහොත් රට බංකොලොත් – රුවන් විජේවර්ධන

ඉදිරි සති දෙකක කාලය තුළ ආර්ථික වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව දරුණු කඩාවැටීමකට මුහුණ දීමට සිදුවන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක...

ආණ්ඩුවට විරුද්ධව පුළුල් බලවේගයක් – රුවන් විජේවර්ධන

රජයට විරුද්ධව පුළුල් සංවිධානයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා පැවැත්වෙමින් තිබෙන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජේවර්ධන මහතා...

ජනපති පමණක් නොවේ ඔහු වෙනුවෙන් ඡන්දය දුන් 69 ලක්ෂයම පරාජයි – රුවන් විජේවර්ධන

ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පමණක් නොවේ; ඔහුට ජනපති මැතිවරණයේ දී ඡන්දය ලබා දුන් 69 ලක්ෂ ජනතාවම පරාද වී ඇත බව...