රියර් අද්මිරාල්

LTTE ප්‍රවර්ධනය කළ 05ක් TID අත්අඩංගුවට

එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ චෝදනා මත පුද්ගලයින් 05 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය රියර් අද්මිරාල් සරත් වීරසේකර...

මාර්ග අන­තුරු අවම කරන්න සරත් වීරසේකරගෙන් කමි­ටු­වක්

මාර්ග අනතුරු අවම කිරීම වෙනුවෙන් සොයා බැලීමට විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කිරීමට කටයුතු කර ඇතැයි මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය විශ්‍රාමික රියර් අද්මිරාල්...