රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

රිය අනතුරුවලින් වසරකට පුද්ගලයන් 3,000ක් මිය යයි

රිය අනතුරු හේතුවෙන් වසරකට පුද්ගලයන් 3,000ක පමණ පිරිසක් මිය යන බව රථවාහන හා මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ඉන්දික හපුගොඩ...

හදිසි නීතිය පැනවූයේ ජන ජීවිතය සුරක්ෂිත කර සමාජ ස්ථාවරත්වය තහවුරු කිරීමටයි – ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් හදිසි නීතිය පනවනු ලැබුවේ ජනජීවිතය සුරක්ෂිත කර සමාජ ස්ථාවරත්වය තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති...