මෛත්‍රීපාල සිරිසේන

ලෝකේ වටේ තුන්පාරක් යන්න පුළුවන් දුරක් මෛත්‍රී රට ඇතුළේ ගුවනින් ගිහින්

ලෝකේ වටේ තුන්පාරක් යන්න පුළුවන් දුරක් මෛත්‍රී රට ඇතුළේ ගුවනින් ගිහින් ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසේන මහතා තමාගේ වසර 05ක ධුර කාලය...

තම තනතුරුවලින් ඉවත්වන බවට මෛත්‍රීගෙන් ප්‍රකාශයක්…

එළඹෙන මහ මැතිවරණයෙන් පසු පක්ෂයේ තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වන බවට හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශ කරන ලදී. කළුතර පැවැති මහජන...