මාධ්‍ය

හජ්ජුල් අක්බර් අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ජමාඅතේ ඉස්ලාම් සංවිධානයෙන් නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලංකා ජමාඅතේ ඉස්ලාමියේ හිටපු සභාපති හජ්ජුල් අක්බර්තුමා අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ජමාඅතේ ඉස්ලාමිය තම කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරමින් මාධ්‍ය...

පෞද්ගලික සාකච්ජාවක් මාධ්‍යයට නිකුත් වීම සම්බන්ධයෙන් කැනඩා මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ බලධාරීන් විමතියට

ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි කැනඩා මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ පැවැති පෞද්ගලික සාකච්ජාවක් මාධ්‍යයට නිකුත් වීම සම්බන්ධයෙන් එහි බලධාරීන් විමතියට පත්ව සිටින බව වාර්තා...

සාධාරණත්වය ඉල්ලීම සහ බොරුවළක වැටී කෑගැසීම යනු පරස්පර සිදුවීම් දෙකකි – සහන් කසීර වික්‍රමසිංහ

සිය දිවි නසා ගැනීමට දින කිහිපයකට පෙර අමානුෂික ලෙස තරුණියක ගෙල සිඳ ඝාතනය කළ පුද්ගලයා තම බිරිඳට ලියන ලද ලිපිය...