බැසිල් රාජපක්ෂ‍

(Video) බැසිල් රාජපක්ෂට ඇමරිකන් පුරවැසිභාවය ඉවත් කරගන්නවාට වඩා ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීම පහසුයි

ඇමරිකන් පුරවැසිභාවය ඉවත් කරගන්නවාට වඩා ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීම පහසුයි කියලා සමහරු කල්පනා කරන බව 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන්...

ගෝඨාභයට කැමති නැතිවුනත්! මහජන කැමැත්ත මේ සඳහා පමණයි – බැසිල් රාජපක්ෂ‍

19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අකමැති බව හිටපු අමාත්‍යවරයකු සහ ජනාධිපතිතුමාගේ සහෝදරයකු වන බැසිල් රාජපක්ෂ...

පොහොට්ටුව, ඉන්දියාවේ බි.ජේ.පී පක්ෂය වගේ වෙනවට මම කැමතියි – බැසිල් රාජපක්ෂ‍

අපගේ පක්ෂය චීනයේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (CCP) ලෙස සිටිය යුතුයි. ඒ අයුරින් ක්‍රියා කලයුතුයි යන්න මාගේ කැමැත්තයි, මෙම පක්ෂය(ශ්‍රී ලංකා පොදුජන...