Type to search

ඉන්ධන සහ ගෑස් පෝලිම්වල මෙන්ම ඖෂධ නොමැතිව සිදුවන මරණවල වගකීම මුදල් ඇමති භාර ගත යුතුයි - ගම්මන්පිල
සාම්පූර්හි සූර්ය බලාගාරයකට ඉන්දියාවේ NTPC ලිමිටඩ් සහ ලංවිම අතර ගිවිසුමක්