බටහිර බලවතුන්

යාපනයේ ශිෂ්‍ය සංගමය ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපතිට අප්‍රසාදය පළ කරයි

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය සංගමය පසුගියදා ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති ක්වී ෂෙන්ග් හොන්ග්ට අප්‍රසාදය පළ කර තිබෙනවා. මීට හේතුව වන්නේ චීන...