පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය

වල්පාලුව රක්ෂිතය තුළ ඉවත දමා තිබූ ලක්ෂයකට අධික බිත්තර: පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිපාරිභෝගික සේවා අධිකාරියෙන් පැමිණිල්ලක්

පුත්තලම ප්‍රදේශයේ රක්ෂිතයක් තුළ තිබී බිත්තර ලක්ෂයකට අධික ප්‍රමාණයක් හමුවීමේ සිද්ධිය සම්බ්න්ධයෙන් විමර්ශනයක් කරන්නැයි පොලීසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ බව වෙළෙඳ...

ගෑස් පුපුරපු තැන් හා අදාළ සමාගම් ගැන පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියට උසාවි නියෝගයක්

හානියට පත් ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් සම්බන්ධ සංසිද්ධි දැන්වීම් දමා ප්‍රසිද්ධ කර අදාළ ආයතනවලට යළි බාර දෙන්නැයිද මේ ගැන විද්‍යුත් මාධ්‍ය...

රටම ගොනාට ඇන්දවූ ලිට්රෝ සමාගමට වැඩ වරදීයි: මිලයි බරයි දෙකම අඩු ගෑස් සිලින්ඩර් ඉවත් කරයි

මෙතෙක් වෙළඳපොලේ පැවති කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක් වූ ගෑස් සිලින්ඩරය වෙනුවට ලීටර් 18ක් අඩංගු නව ගෑස් සිලින්ඩරයක් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මතුවූ ගැටලුකාරී...