පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්

විෂමාචාර ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනුණු පාර්ලිමේන්තු සේවකයන් දෙදෙනාගේ වැඩ තහනම්

විෂමාචාර ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනුණු පාර්ලිමේන්තු සේවකයන් දෙදෙනාගේ වැඩ තහනම් කර ඇත. වේත්‍රධාරි නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් කෙරුණු මූලික පරීක්ෂණයකින්...

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් 08 දෙනෙකුට උසස්වීම් – පාර්ලිමේන්තුවේ උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් 08 දෙනෙකුගේ පත්වීම් සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙයි. පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා...

රංජන් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්ට අභියාචනාධිකරණයෙන් නියෝගයක්

රංජන් රාමනායක මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු පියවරක් නොගන්නැයි පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්ට කළ නියෝග 24 වැනිදා තෙක් තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීමට...