නව ප්‍රභේදය

විශේෂඥ වෛද්‍යවරු කොරෝනා සම්බන්ධයෙන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීම් කීපයක් කරයි…

රට තුළ කොරෝනා ආසාදිතයන් 1000 බැගින් දෛනිකව හමුවුවහොත් ඔරොත්තු නොදෙන තත්වයක් තුළ මේ වනවිට 1500 සීමාවට ඉක්මවා යාම සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ...