නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා

මැලේසියාවේ නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස අන්වාර් ඊබ්‍රහීම් පත් වෙයි

මැලේසියාවේ නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස අන්වාර් ඊබ්‍රහීම් සවස දිවුරුම් දුන්නේය. 75 හැවිරිදි අන්වාර් ඊබ්‍රහීම්, මැලේසියාවේ 10වැනි ජනාධිපතිවරයා ද වෙයි. පසුගියදා පැවැති...

වසර 10 කට පසු ඕස්ට්‍රේලියා මහ මැතිවරණයෙන් වාමංශික කම්කරු පක්ෂයට ජය

ඕස්ට්‍රේලියානු මහ මැතිවරණයෙන්, පාලක කොන්සවර්ටිව් පක්ෂ රජය පෙරළා බලයට පැමිණීමට විපක්ෂය වූ මධ්‍ය වාමංශික කම්කරු පක්ෂය සමත් විය. ඒ අනුව,...