නගර සභා

නගර සභා 7ක් මහනගර සභා බවටත් ප්‍රාදේශීය සභා 3ක් නගර සභා ලෙසටත් පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

නගර සභා 7ක් මහනගර සභා බවට පත් කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. ප්‍රාදේශීය...

නගර සභා දෙකක සභාපතිවරුන්ගේ සේවය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

ඇඹිලිපිටිය සහ බලංගොඩ නගර සභා සභාපතිවරුන්ගේ සේවය තාවකාලිකව අත්අහිටුවමින් සබරගමුව පළාත් ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත්...