Type to search

සිනමා ශාලා පවා විවෘත කිරීමට අවසර දෙමින් පවතින තත්වයක් තුළ උපකාරක පන්ති පමණක් වසා තැබීම සිදු නොකරන්න - වෘත්තීය දේශකවරුන්ගේ ජාතික සංසදය