තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව

75 වන නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් මුද්දර දැක්මක් තැපැල් මූලස්ථාන පරිශ්‍රයේ දී

75 වන නිදහස් දිනය නිමිත්තෙන් මුද්දර දැක්මක් පැවැත්වීමට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත. මෙම ප්‍රදර්ශනය නිදහස් මුද්දර දැක්ම සහ කෞතුකාගාර...

නෙදර්ලන්තයේ සිට එවූ රු. කෝටි 13කට අධික මත්පෙති රේගු භාරයට

විදෙස් රටක සිට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට එවන ලද පාර්සලයක තිබී රුපියල් දහතුන් කෝටි හැට හතර ලක්ෂයක වටිනාකමින් යුත් මත්පෙති තොගයක් රේගු...