ජාතික සභාව

බිල වැඩි නොකලොත් දීර්ඝ විදුලි කප්පාදුවකට යෑමට සිදුවනවා – විදුලිබල මණ්ඩලය

විදුලි බිල වැඩි කිරීමට අවසර නොලැබුණහොත් දීර්ඝ විදුලි කප්පාදුවකට යෑමට සිදුවන බව විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්‍රධානීහු ජාතික සභාවට (13) දැනුම් දුන්හ....

ජාතික සභාව පත් කළ යුතුව තිබුණේ අගමැතිවරයා හා ඇමති මණ්ඩලය පත්කිරීමට පෙරයි; ශ්‍රීලනිපය ජාතික සභාවට නෑ

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජාතික සභාවට එක්නොවන බව එම පක්‍ෂයේ සභාපති, හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවසීය. ජනාධිපතිවරයා ජාතික සභාව...

ජාතික සභාවට විවිධ පක්ෂවලින් මන්ත්‍රීවරුන් 27ක්, සජබ 7ක්, ජාජබ, TNA නෑ

ආණ්ඩුකරණයට විපක්ෂයද සම්බන්ධ කරගනිමින් රටේ ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා පිහිටුවනු ලැබූ ජාතික සභාවට පාර්ලිමේන්තුවේ විවිධ පක්ෂවලින් මන්ත්‍රීවරුන් 27 දෙනෙකු පත්කළ බව...