කොවිඩ්-19 වසංගතය

පරිසර දූෂණයෙන් අකල් මරණ මිලියන 9ක්; කොවිඩ් – 19 වසංගතයට වඩා පරිසර දූෂණය දරුණුයි

2019 වසරේ පමණක් පරිසර දූෂණය හේතුවෙන් ගෝලීය වශයෙන් මිලියන 5ක් අකල් මරණවලට ගොදුරු වී ඇතැයි ලැන්සෙට් කොමිසම නිකුත් කළ නවතම...

ඊශ්‍රායල වැසියන්ට සිවුවැනි එන්නත් මාත්‍රාවක්

'කොවිඩ් 19' වසංගතයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා ඊශ්‍රායල වැසියන්ට සිවුවැනි එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා දීම ආරම්භ විය. ඒ අනුව පළමුවෙන් මෙම සිවුවැනි...

කිරිපිටි ආනයනය සීමා වෙනවා නම් කරන්න දෙයක් නෑ ඉතිං: පීඩාව විඳින්න සිද්ධ වෙනවා – බන්දුල ගුණවර්ධන

කිරිපිටි ආනයන සීමා කිරීමට සිදුවෙතැයි කිරිපිටි සමාගම් පවසන්නේ නම් ඒ ගැන රජයට කරන්නට කිසිවක් නොමැති බවත් මුහුදට කට අයාගෙන සිටින්නේ...