උතුරු පළාත

උතුරු , නැගෙනහිර සහ වයඹ පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරු දිවුරුම් දෙති

නව ආණ්ඩුකාරවරුන් තිදෙනෙකු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ. ඒ අනුව උතුරු පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස පී.එස්.එම්. චාල්ස්...

උතුරු පළාතට අක්කර 1000කින් සමන්විත සෆාරි අභයභූමියක් සැකසීම සඳහා උපදෙස්

උතුරු පළාතට අක්කර 1000කින් සමන්විත සෆාරි අභයභූමියක් සැකසීම සඳහා සුදුසු ඉඩම් පිළිබදව සොයා බලන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කෘෂිකර්ම...

ඩයස්පෝරාව සමග සකච්ඡා කිරීමට සූදානම්; උතුරේ සංවර්ධනයට ආයෝජනය කරන්න – ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ

ඩයස්පෝරාව සමග සාකච්ඡා කිරීමට දැඩි කැමැත්තෙන් පසුවන බවත් උතුරු පළාතේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ආයෝජනයට ඩයස්පෝරාවට ඇරයුම් කරන බවත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ...