ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත

(VIDEO) ආණ්ඩුව ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් ලබා ගැනීමේ උත්සාහයක; සජිත් ගෙනුත් ඉල්ලීමක්

ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව බ්‍රිතාන්‍යය සහ ඔස්ට්‍රේලියානු රජයන් සමග සාකච්ජා ආරම්භ කොට ඇත. ආණ්ඩුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කෙහෙළිය...

ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නතෙන් මෙරට ජනතාවගෙන් ඉහළ ප්‍රතිශක්තියක්

ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාෙසනිකා කොවිෂීල්ඩ් එන්නත ලබාගත් මෙරට ජනතාවගෙන් සියයට අසූවකට වැඩි පිරිසකට පළමු එන්නත් මාත්‍රාවෙන් ඉහළ ප්‍රතිශක්තියක් ගොඩනැගී ඇති බවත අලුත්ම...