ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ

IMF විස්තීරණ අරමුදල් පහසුකම යටතේ ලංකාවට ඩො.බි 3ක් මාස 3ක කාලයකදී ලැබෙනු ඇත – මහ බැංකු අධිපති

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය ඉදිරි මාස 2ක කාලය තුළ සියයට 70 සීමාවට ළඟා වනු ඇතැයි මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ...

ඉදිරි මාස කිහිපයේ උද්ධමනය 70%ට වැඩිවිය හැකි; 2023 වසරේ මුල සිට විශාල වශයෙන් අඩුවිය හැකි – මහ බැංකු අධිපති

ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ මෙරට උද්ධමනය සියයට 70 දක්වා ඉහළ යාහැකි බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා සදහන්...

රජයේ ආදායම් මදි නම් රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් ගෙවීම සඳහා රජය මුදල් අච්චු ගහන්න වෙනවා – මහබැංකු අධිපති

රට තුළ මේ වනවිට හටගෙන ඇති තත්ත්වය හමුවේ රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් මහබැංකු අධිපති, ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා (11)...