අම්පාර

ගජමුතු 76ක් සන්තකයේ තබාගත් පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට

අම්පාර ඉගිනියාගල දේවාලහිද, අළුත්ඇල ප්‍රදේශයේ දී ගජමුතු 76ක් සන්තකයේ තබාගත් පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය කියයි. මෙම...

‘කොටි කපන වෝ’ විලාප නගමින් ගම්වාසීන් බය කළ 7ක් අත්අඩංගුවට

කොටි ත්‍රස්තවාදීන් පහර දෙන බවට අම්පාර නවගිරියාව කැලයේ සිට කෑ ගසා ගම්වාසීන් බියට පත්කොට මහත් කල බැගෑනියක් ඇති කළ බව...

නිවසේ උඩු මහලේ කංසා වගා කළ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

අම්පාරෙහි නිවසේ තබාගෙන කංසා පැළ වගා කළ පුද්ගලයෙකුව පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. සමන්තුර පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ පිහිටි මලයඩි ග්‍රාමයේ...