අධික රුධිර පීඩනය

කොවිඩි නිසා සිදුවන මරණවලින් 80% කටම හේතුව දියවැඩියාව හා අධික රුධිර පීඩනය – සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

දියවැඩියාව හා අධික රුධිර පීඩනය කොරෝනා මරණවලට ප්‍රමුඛතම හේතුව වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. එහි කොවිඩි 19 පිළිබඳ සම්බන්ධීකාරක, වෛද්‍ය...

ලංකාවේ ජනයාගේ ලේවල මිශ්‍රවී ඇති ඊයම් – පර්යේෂණ මගින් හෙළිවේ

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමීය ජනයාගේ රුධිරයේ ඊයම් මිශ්‍රවී ඇති බව පර්යේෂණ මගින් තහවුරු කර ඇතැයි, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ආහාර පාලක අංශ විශේෂඥ...